Postimet e fundit

"Edhe pse struktura aktuale ligjore në Kosovë garanton të drejta të barabarta për të dy gjinitë sa i përket trashëgimit të pronës, përqindja e grave që kanë prona të regjistruara në emër të tyre nuk e kalon 10-shin."

Dimër (0)

Përparim i vërtetë nuk pritet as nga vendimet e reja për politikën ndaj refugjatëve. Shumë e madhe është frika e vendeve të BE nga migrimi i pakontrolluar - pavarësisht fjalëve për humanizimin, mendon Barbara Wessel.

Ripunim (0)