Postimet e fundit

Rikoshet (0)
Sikur (2)
Atëher kur mendon se askush nuk mund ta dalloje ndryshimin

Fevziu nxjerr udhezimin per interpretim