Video

Kur disa studentë u takuan në një kafene në Stuttgart, po mendonin të prodhonin video të shkurtëra që trajtojnë eksodin në Kosovë. Tema ishte e gjithëpranishme në atë kohë dhe dukej se diaspora duhej të bashkohej në këtë cështje.

Mungesë (33)
Përmbytja (38)

Faqet