Video

Me “Vendos Diçiturën” Peshku pa ujë ju sfidon të sillni një diçiturë qe i përshtatet sa më mirë fotografisë së radhës. Vlerësohet humori, inteligjenca dhe interpretimi më i mirë

4 vjet (49)

Në 101-vjetorin e krijimit të saj Posta Shqiptare nisi një shërbim të ri qytetarët. Letrat dhe materialet postare do të dërgohen në shtëpitë e qytetarëve me biçikletë. 

Godina e Mësonjëtores së Parë Shqipe në Korçë, drejt degradimit të plotë, me mure që kanë dhënë hark dhe të çarë. Godinë që është lënë pas dore, pa asnjë restaurim në më shumë se tre dekada... Rrënimi total është shumë afër...

Faqet