Sociale

Tani në Valbonë nuk ka më njeri papunë. Emigracioni është i tejkaluar. Nuk ka njeri me mend që lë shtëpinë, kur nëse e hap shtëpinë dhe pret miq, jeton mirë dhe puna sjell punë.

https://www.youtube.com/watch?v=H-Fm2yXyC0

Tiranë, fëmija 3 vjeç dhunohet barbarisht nga pronarja e kopshtit privat

Gjetjet kryesore të anketimeve të kryera nga IDRA

Të dhënat e Institutit të Statistikave mbi Prodhimin e Brendshëm Bruto sipas metodës së shpenzimeve, tregojnë se konsumi final i Shqipërisë ra me 0.5 për qind vitin e kaluar, gjë që nuk ka ndodhur që nga viti 1998.

Një studim i fundit nga PNUD tregon se ndarja e punëve në shtëpitë e familjeve shqiptare nuk bëhet në mënyrë të barabartë dhe se barra bie më shumë mbi gratë, ndërsa këto përpiqen të ndajnë ngarkesën me burrat.

Faqet