Opinion

Një shtet i madh është rruga drejt tiranisë

Duke absolutizuar rolin e nënës dhe të bashkëshortes, miti i mëmësisë nuk lë hapësirë për rolin e gruas, shoqes, koleges, për njeriun dhe qytetaren.

Siri (52)

1. Duke qenë se asnjë shoqëri nuk është, as mund të jetë homogjene, por e përngjitur nga grupe me përbërje të ndryshme etnike, krahinore, fetare, profesionale, kulturore, çështje e dorës së parë është shqyrtimi i marrëdhënieve të secilit grup me të tërin, e secilit grup me grupet e tjera dhe e secilit grup me premisat e tij të identitetit.

(Përsiatje metafizike të një kurbetçiu)

"Nëse Nazime Visha do të kish qenë vajza e Kryeministrit, ajo mund të ishte përfshirë direkt në skandalin e Gërdecit dhe të dilte pa u lagur".

Faqet