Opinion

Me rastin e vendimit te UEFA's per Shqiperie, te cilin vendim, ndryshe nga ne te tejret, Platini s'e priti te dale para se ai te bente fushate posikurse kunder Shqiperise, per te justifikuar qasjen BE-iste te UEFA's ndaj Serbise.

Paralele Serbi - Shqipëri

Çdo ngjashmëri me persona apo me ngjarje reale dhe të përjetuara është (po)thuaj e rastësishme dhe krejtësisht e (pa)varur nga vullneti im.

Racizmi krahinor dhe fetar prodhon debate dhe përçarje shterpë që zhvendosin vëmendjen nga moszgjidhja e problemeve sociale themelore, duke ia lehtësuar kështu pushtetmbajtjen elitës aktuale politiko-ekonomike.

Faqet