Opinion

Politika dhe media për popullin dhe disa vëzhgime të tjera.

Gated communities brenda gated communities ne Shqiperi

Brexit veç daljes së Mbretërisë së Bashkuar (MB) nga EU me shumë gjasa ka vulosur edhe “daljen” e Shqipërisë pa u futur fare: perspektiva e anëtarësimit të Shqipërisë në BE tashmë është e zymtë dhe përtej çdo të ardhme të parashikueshme.

Faqet