Opinion

Paralele Serbi - Shqipëri

Çdo ngjashmëri me persona apo me ngjarje reale dhe të përjetuara është (po)thuaj e rastësishme dhe krejtësisht e (pa)varur nga vullneti im.

Racizmi krahinor dhe fetar prodhon debate dhe përçarje shterpë që zhvendosin vëmendjen nga moszgjidhja e problemeve sociale themelore, duke ia lehtësuar kështu pushtetmbajtjen elitës aktuale politiko-ekonomike.

Faqet