Histori

3200 shqiptarë u gjendën në korrik të vitit 1990 në Ambasadën e RFGJ në Tiranë. Tërheqja e tyre nga Brindizi dhe prurja në Gjermani u bë nga Kryqi i Kuq Gjerman.

Kronologji fotografike e eksodit të madh të shqiptarëve:

 

Rënia e murit

Një kamion i ra murit të pasëm të ambasadës gjermane dhe hyri në oborrin e saj më 2 korrik 1990. Kjo i hapi rrugën shumë të tjerëve, që vërshuan në oborin e ambasadës përmes murit të ҫarë.

"Kamioni i lirisё"

Nga Prof. Dr. Muhamet Pirraku (1944-2014)

 

Ngjarja në rrjedhë të poshtme të lumit Llap në verë të vitit 1389 ishte moment historik pa asnjë ndikim për ndryshime të marrëdhënieve ekzistuese në vendet e përfshira në ngjarje. Ajo ngjarje në historiografi depërtoi ngadalë dhe u ngulitë me emërtimin Beteja [e Parë] në Fushën e Mëllenjave (Kosovo Polje, në serbisht) e 28 Qershorit 1389, duke e mveshur me përmasa fantastike.

 Ditaret e luftës të Komandës Supreme të Forcave të Armatosura Gjermane (Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, KTB OKW) në vitet 1940-1945 u mbajtën nga Zyra e Mbrojtjes Kombëtare pranë Shtabit të Operacioneve të Forcave Ushtarake gjermane (Abteilung Landesverteidigung im Wehrmachtführungsstabamt).

    PARATHËNIE

Historia mbisunduese e Noel Malcolmit prej kohës së renesancës sjell kufirin e harruar ku takoheshin Lindja dhe Perëndimi.

Ngjarjet në Dukagjin, Malësinë e Madhe dhe Postribë, 1945-1946

(Shkëputur nga libri me kujtime “Rrno vetëm për me tregue“)

Faqet