Mjedisi

Parlamenti Europian (PE) i bëri thirrje, ditët e fundit, qeverisë së Shqipërisë drejtuar nga kryeministri Edi Rama të rishikojë projektet hidroenergjetike përgjatë lumit Vjosa dhe degëve të tij.

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, ISHM, ka pezulluar aktivitetin e kompanisë Turke Kurum International në Elbasan duke akuzuar se ka depozituar dhjetëra mijëra ton skorje në brigjet e lumit Shkumbin në mënyrë të paligjshme.

Incineratori po ndërtohet pa tender, pa u këshilluar me komunitetet lokale, me një firmë të krijuar vetëm 5 muaj para konçesionit, me 100,000 lek kapital.

Foto nga një protestë e gjahtarëve në Elbasan kundër moratoriumit të gjuetisë. Ky moratorium i cili hyri në fuqi vitin e kaluar ndalon për një periudhe 2 vjeçare gjuehtinë e kafshëve dhe shpendëve, dhe është konsideruar mjaft i suksesshëm deri tani. Në lagunën Kune Vainit në Lezhës dhe në Lagunën e Karavastasë ekspertët kanë vërejtur një përtëritje të ndjeshme të shpendëve.

Faqet