Mjedisi

... ose mos i bëni naftën Nartës

Shfrytëzuesit e paligjshëm përdorin rrugët dytësore dhe orët e natës për t’iu shmangur aksionit të policisë, duke vazhduar masakrën 20 vjeçare të prerjeve në zonën e Shkodrës.

Në territorin e ish Unzinës Enver, në një fushë që kishte mbledhur inerte dhe rritur ferra për vite me rradhë, Bashkia ndërtoi një park i ri. Parku u inagurua vetëm dy a tre muaj më parë (siç mund të shihet nga pemët e reja), dhe është i vetmi në këtë zonë për kilometra të tërë (parku më i afërt është tek fusha e aviancionit). Ndërsa kaloja aty dje pasdite më bëri përshtypje numri i madh i fëmijëve dhe gjyshërve që kishin dalë në park e luanin ngjeshur tek këndet e lojrave. 

Parlamenti Europian (PE) i bëri thirrje, ditët e fundit, qeverisë së Shqipërisë drejtuar nga kryeministri Edi Rama të rishikojë projektet hidroenergjetike përgjatë lumit Vjosa dhe degëve të tij.

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, ISHM, ka pezulluar aktivitetin e kompanisë Turke Kurum International në Elbasan duke akuzuar se ka depozituar dhjetëra mijëra ton skorje në brigjet e lumit Shkumbin në mënyrë të paligjshme.

Incineratori po ndërtohet pa tender, pa u këshilluar me komunitetet lokale, me një firmë të krijuar vetëm 5 muaj para konçesionit, me 100,000 lek kapital.

Foto nga një protestë e gjahtarëve në Elbasan kundër moratoriumit të gjuetisë. Ky moratorium i cili hyri në fuqi vitin e kaluar ndalon për një periudhe 2 vjeçare gjuehtinë e kafshëve dhe shpendëve, dhe është konsideruar mjaft i suksesshëm deri tani. Në lagunën Kune Vainit në Lezhës dhe në Lagunën e Karavastasë ekspertët kanë vërejtur një përtëritje të ndjeshme të shpendëve.

Faqet