Letërsi

Ose – Syri i palëvizshëm i iguanës

nga përmbledhja "Me kafen e çdo ore"

Fragmente (101)

Monolog i një të riu

Demoni (5)

Faqet