Shaqir Vukaj

Historia për Federatën Ballkanike është e vjetër në gadishullin tonë dhe kjo është arsyeja që studiuesi i njohur i çështjeve ndërkombëtare e zbërthen në mënyrë shumë analitike.