Rudian Zekthi

Siri (52)

1. Duke qenë se asnjë shoqëri nuk është, as mund të jetë homogjene, por e përngjitur nga grupe me përbërje të ndryshme etnike, krahinore, fetare, profesionale, kulturore, çështje e dorës së parë është shqyrtimi i marrëdhënieve të secilit grup me të tërin, e secilit grup me grupet e tjera dhe e secilit grup me premisat e tij të identitetit.

Fushata (8)
E shenjta (103)
Panair (24)

Poezi nga libri i sapobotuar i Rudian Zekthit